Siirry suoraan sisältöön

Tietoa hankkeesta

Taustaa

COVID-19 -pandemian myötä muuttunut koulujärjestelmän toimintamalli edellyttää opettajilta kykyä mahdollistaa sidosryhmien toimintaa digitaalisissa ympäristöissä; mm. digitaalisen oppilashallinnon, viestinnän, etäopetusjärjestelmien, sähköisten oppimateriaalien ja oppilashuollon järjestelmissä. Laajalle levinnyt erilaisten oppimisympäristöjen ja opetukseen liittyvien hallinnollisten välineiden kirjo vaikuttaa opettajien työkuormaan ja työn sujuvuuteen. Opettaja on sekä opetussisältöjen että digitaitojen lähtöpiste ja hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi koulun arjen sujuvuuteen. Hankkeen lähtökohtana on, ettei nykytilanteeseen yksiselitteisesti soveltuvia kriteereitä tai arviointitapoja riittävälle, hyvälle tai erinomaiselle digitaaliselle lukutaidolle koulutyössä ole riittävästi hahmotettu. Koulujärjestelmän palvelukokonaisuuden moninaisuudesta johtuen, eri sidosryhmien digitaalisen lukutaidon vaatimukset kaipaavat selkeyttämistä.


Hankkeesta

Hanketta valmisteltaessa on tunnistettu, että käytännön työssään opettaja ei joudu erityisesti miettimään taitopuutteitaan suurimmassa osassa työtehtäviään. Tampereen kaupungin edustajien mukaan noin 30 % oppilaista kuitenkin edellyttää opettajan erityistä huomiointia ja taitavaa opetustoiminnan mukauttamista digitaalisissa ympäristöissä. Hanke hakee tähän pulmaan ratkaisua tarjoamalla opettajalle välineitä arvioida sidosryhmien digitaalista lukutaitoa, suorittaa toiminnan interventioita sekä mahdollisuuden kehittää oman koulun käytänteitä toimivien interventiomallien avulla. Hankkeessa kehitettävien ratkaisujen avulla parannetaan opettajien työolosuhteita, vähennetään työn kuormittavuutta ja mahdollistetaan opettajien parempi keskittyminen opetustoimintaan. Sidosryhmien toimijoiden puutteellinen digitaalinen lukutaito johtaa tilanteeseen, jossa opettaja joutuu liiaksi ohjaamaan palvelun tai sovelluksen käyttämistä. Tämä tarkoittaa usein myös runsaaseen viestien vaihtoon eri toimijoiden välillä, mikä entisestään lisää työn kuormittavuutta.

Jussi Okkonen

Vastuullinen johtaja, Tampereen yliopisto

Mikko Tiirikainen

Tampereen kaupungin perusopetuksen kehittämispäällikkö

Vallery Michael

Tampereen yliopiston tutkija

Marianne Ilola

Tampereen kaupungin kehittäjäopettaja ja suunnittelija

Mia Laine

Maria Mattila

Joel Rauma

Tampereen yliopiston tutkimusapulaiset

Jenny Uusikartano

Suomen Itämeri-Instituutin asiantuntija