Siirry suoraan sisältöön

Hankekuulumisia

Kuluneella kevätlukukaudella on tapahtunut paljon hankkeen suhteen. Pääsimme aloittamaan kenttätyötä koululla, ja taustatyötä tutkimusta varten on tehty esimerkiksi systemaattisella kirjallisuuskatsauksella, jota varten käsiteltiin n. 600 tieteellistä artikkelia.

Näyttökuva Oppika1-kyselystä

Kenttätyö aloitettiin helmikuussa 2022 pitämällä opettajille työpajoja, joissa käytiin hanketta läpi ja aloitettiin oppilaskyselyjen muokkaaminen. Oppilaskyselyn pohjana käytettiin Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen kehittämää Oppika-kyselyjä. Opettajilta saatujen palautteiden pohjalta kyselyjä lähdettiin muokkaamaan hankkeeseen sopiviksi. Teknisten haasteiden ja käytettävyyden vuoksi kyselyt päätettiin tehdä Forms-kyselyiksi, jolloin yhteismuokkaaminen helpottui. Kyselyä oli kolmea eri tasoa (0-3 lk, 4-6 lk ja 7-9 lk). Opettaja pystyi jakamaan linkkejä oppilaille kaikkiin kyselyihin, joten oppilaiden eriyttäminen sekä ylös- että alaspäin onnistui helposti. Oppilaskyselyt toteutettiin koulussa pääsiäisen jälkeen ja vastauksia saatiin tasaisesti kaikilta luokka-asteilta. Opettajat itse täyttivät Opeka-kyselyn, jota ei erikseen muokattu. Lisätietoja alkuperäisistä Oppikasta ja Opekasta voit lukea esim. https://eoppimiskeskus.fi/tiedolla-johtaminen-perusopetuksen-digitalisaatiossa-tapahtunut-kehitysta/

Huoltajakysely tehtiin sekä Forms-kyselynä että paperiversiona. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi tai englanniksi. Kyselyä työstettiin osin toisen hankkeen huoltajakyselyn pohjalta, mutta tähän kyselyyn lisättiin vielä enemmän hankkeeseemme liittyviä teemoja, kuten etäopetus ja siihen liittyvät sovellukset. Kyselyn muokkaamisen apuna oli muutamia hankeopettajia, jotka tarkastivat mm. kieliasua. Kysely oli auki kuukauden ajan ja vastauksia saatiin runsaasti.

Vastausten analysointia ollaan jo aloitettu ja sitä tullaan jatkamaan kesän jälkeen vielä lisää. Kyselyjen pohjalta pidetään jatkohaastatteluja vapaaehtoisille huoltajille ja opettajille alkusyksyn aikana. Tuloksista nousseiden kehittämistarpeiden avuksi tullaan rakentamaan digitaalista alustaa opettajien ja huoltajien tueksi. Alusta tulee kaikkien käyttöön pilotointivaiheen jälkeen.